درباره ما


گروه کاران سیستم از مجموعه ماشین سازی کارانو ماشین ، مشاوره صنعتی و اقتصادی تشکیل شده است . در طول چندین سال فعالیت ما ، ساخت ماشین آلات کیسه پرکن ، پرکن مایعات ، بستنی ساز و همچنین مشاوره های صنعتی و اتوماسیون وجود دارد .

Call Now Button